Stok Lacki - Izolacja poddasza użytkowego domu jednorodzinnego

Izolacja poddasza użytkowego domu jednorodzinnego

Lokalizacja: Stok Lacki
Stosowany materiał: piana otwartokomórkowa Crossin insulations Attic Soft
Warstwa izolacji: 25 cm
Powierzchnia izolacji: 200 m2